Projekt Jural - Galerija

U svojem mjerilu i partikularna kuća i naselje poprimaju konturu karakterističnog istarskog grada.