Usluge

Kao investitor i vlasnik poslovne zgrade u Zagrebu, Lictor već duži niz godina uspješno pruža usluge najma poslovnog prostora.

Usluge najma

Poslovna zgrada u Oreškovićevoj ulici prostire se na površini od 1985 čm od čega zgrada čini 688 četvornih metara a okolni vrt 1297 čm. (zkčbr. 1968/1 )

U dugogodišnjem najmu su tri firme:

  • Ergomed istraživanja Zagreb d.o.o.
  • Poliklinika za dijalizu 'Avitum'
  • Primevigilance Zagreb d.o.o.